Khánh tiết

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ

ĐƠN VỊ

Nhà giàn sự kiện 65.000 đ m2

Bạt dù 500 m2

7.000.000 đ

Chiếc

Lều bạt di động vuông 4mx4m

500.000 đ

Chiếc

Bục phát biểu

600.000 đ

Chiếc

Bàn dài 1m2

500.000 đ

Chiếc

Bàn dài 1m6

170.000 đ

Chiếc

Ghế banquet

27.000 đ

Chiếc

Sân khấu phụ

180.000 đ

m2

Bục sân khấu

120.000 đ

m2

Âm thanh nâng cấp DJ

5.000.000 đ

Bộ

Đèn chiếu sáng buổi tối

350.000 đ

Beam

Đèn hắt sáng buổi tối

1.800.000 đ

Giàn

Máy tạo khói

500.000 đ

Máy

In Hashtag

75.000 đ

Chiếc

Bóng bay chùm

12.000 đ

Quả

Bóng bay lớn đường kính 30cm

350.000 đ

Quả

PG

550.000 đ

Người

Ca sĩ (trình bày 3 tiết mục)

2.000.000 đ

Người

Nhóm nhảy (3 người – 3 tiết mục

2.700.000 đ

Nhóm