Truyền thông

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ

Edit Video 800.000 đ
Quay phim full chương trình 4.900.000 đ
Quay tóm tắt 2.900.000 đ
Làm clip 1.500.000 đ
Livestream 2 máy 8.000.000 đ
Livestream 3 máy 12.000.000 đ
Đăng tin page Hải Phòng 4.700.000 đ